Kendriya Vidyalaya Saurkhand Mail : kvsaurkhand@gmail.com

Phone : 8126169419
Loksabha Constituency : TEHRI GARHWAL

TCs Issued

TC’s Issued (2018-19)

S.

NO.

ADM.

NO.

NAME OF STUDENT

FATHER’S NAME

MOTHER’S NAME

DATE OF BIRTH

DATE OF ISSUE OF TC

RESION OF ISSUE OF TC

BOOK NO.

TC NO.

01

672

ABHINAV KURIYAL

KAUSHAL KISHORE KURIYAL

SANDHYA DEVI

20.08.2009

10.04.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004401

02

673

SUDHANSHU

KAUSHAL KISHORE KURIYAL

SANDHYA DEVI

12.02.2005

10.04.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004402

03

407

SURAJ LAL

PRAMOD LAL

MADHU DEVI

06.11.2006

13.04.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004403

04

385

NITESH SINGH POKHRIYAL

RAMESH SINGH POKHRIYAL

LUXMI DEVI

04.01.2004

17.04.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004405

05

290

ANKIT NEGI

KHUSHAL SINGH NEGI

PRATIMA DEVI

02.03.2004

17.04.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004406

06

249

GANESH RAWAT

SAWAN SINGH

BIKRA DEVI

10.02.2003

28.04.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004407

07

717

ANNIKA ROSHAN

RAVI ROSHAN

KRISHNA PRASAD

15.01.2010

01.05.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004408

08

710

SUDHEER BISHT

SHARDUL BISHT

DHANESHWARI DEVI

31.03.2004

02.05.2018

LOCAL TRANSFER

00045

004409

09

730

SUJAL PAINULY

MADHAV PAINULY

MANORAMA

04.10.2006

02.05.2018

LOCAL TRANSFER

00045

004410

10

712

DIVYANSHU NAUTIYAL

MAHENDER

MAMTA NAUTIYAL

23.07.2001

02.05.2018

LOCAL TRANSFER

00045

004411

11

715

PANKAJ KUMAR SONI

PREM LAL

ATTRA DEVI

15.06.2002

04.05.2018

LOCAL TRANSFER

00045

004412

12

701

RISHITA PANWAR

DINESH SINGH PANWAR

MANJU PANWAR

12.06.2004

04.05.2018

LOCAL TRANSFER

00045

004413

13

687

REYANSH CHAUHAN

SUNDARAM CHAUHAN

LALITA CHAUHAN

26.07.2011

05.05.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004414

14

366

AMISHA SAJWAN

BHAGWAN SINGH

REKHA DEVI

14.09.2006

07.05.2018

LOCAL TRANSFER

00045

004415

15

424

MADHURI

AJAY RAJ

MEENA

13.02.2007

26.05.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004416

16

732

PRAVESH PANWAR

VIJENDRA SINGH PANWAR

PYAR DEI

06.10.2008

07.06.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004417

17

731

ASHISH PANWAR

VIJENDRA SINGH PANWAR

PYAR DEI

05.07.2006

07.06.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004418

18

257

VIVEK SINGH SAJWAN

SURESH SINGH SAJWAN

SANGEETA DEVI

20.03.2003

19.06.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004419

19

221

VIKASH RANGER

RAMESH SINGH RANGER

VIJAY DEVI

08.02.2001

20.06.2018

PASSED CLASS XII

00045

004420

20

267

DIVYANSHU VYAS

PRAKASH CHANDRA VYAS

VIKRAMA DEVI

08.05.2000

20.06.2018

PASSED CLASS XII

00045

004421

21

397

PARAS KURIYAL

ASHEESH KURIYAL

POONAM KURIYAL

17.08.2001

20.06.2018

PASSED CLASS XII

00045

004422

22

464

VINOD SINGH

DHYAN SINGH

BAGAMBARI DEVI

06.05.2000

20.06.2018

PASSED CLASS XII

00045

004423

23

476

ATAL CHANDRA ARYA

SUNDAR LAL ARYA

JASODA DEVI

20.12.1999

20.06.2018

PASSED CLASS XII

00045

004424

24

483

CHETAN ANAND  VYAS

SATISH CHANDRA

SHAKUNTALA DEVI

05.09.1999

20.06.2018

PASSED CLASS XII

00045

004425

25

617

CHAIN SINGH

SAHAB SINGH

SITA DEVI

05.08.1999

20.06.2018

PASSED CLASS XII

00045

004426

26

699

ANISH RANA

VIRENDER SINGH

USHA DEVI

25.10.2004

22.06.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004427

27

470

LAXMAN

VIJENDRA PRASAD

SEETA DEVI

01.01.2002

22.06.2018

PASSED CLASS X

00045

004428

28

276

SANDEEP SINGH

SATENDRA SINGH PANWAR

KUTMA DEVI

02.12.2002

26.06.2018

PASSED CLASS X

00045

004429

29

445

DEEPAK SINGH

JASVEER SINGH

CHANDRAMA DEVI

01.03.2003

26.06.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004430

30

250

MOHIT SINGH

KIRTI SINGH

BINDA DEVI

05.03.2003

29.06.2018

PASSED CLASS X

00045

004431

31

261

RAMAN RAWAT

RAJENDRA SINGH RAWAT

MANJU DEVI

01.01.2002

29.06.2018

PASSED CLASS X

00045

004432

32

349

NITIN POKHRIYAL

VIRENDER SINGH

SHOBANI DEVI

02.01.2003

29.06.2018

PASSED CLASS X

00045

004433

33

457

GAUTAM POKHRIYAL

VEER SINGH POKHRIYAL

YASHODA DEVI

03.04.2001

29.06.2018

PASSED CLASS X

00045

004434

34

260

PRIYANKA

MANOHARI LALA

REKHA DEVI

03.02.2003

02.07.2018

PASSED CLASS X

00045

004435

35

558

SHALINI

LAKSHMICHAND SINGH

RAMPYARI DEVI

14.02.2003

02.07.2018

PASSED CLASS X

00045

004436

36

346

GOPAL SINGH RANGAR

SURESH SINGH RANGAR

MANJU DEVI

07.03.2003

03.07.2018

PASSED CLASS X

00045

004437

37

233

SHIVANI POKHRIYAL

DIENSH SINGH POKHRIYAL

ASHILA DEVI

22.09.2002

04.07.2018

PASSED CLASS X

00045

004438

38

448

AMISHA

DHYAN SINGH

MEENA DEVI

08.12.2001

04.07.2018

PASSED CLASS X

00045

004439

39

266

AMITA

MAHESH PRASAD PAINULY

SHAKUNTALA DEVI

01.01.2003

05.07.2018

PASSED CLASS X

00045

004440

40

768

RIYA PANWAR

SATYA PANWAR

NIRMALA DEVI

16.01.2001

09.08.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004441

41

458

AMBIKA RAWAT

SURESH SINGH RAWAT

YASHODA RAWAT

20.01.2002

14.08.2018

PASSED CLASS X

00045

004442

42

251

SUMIT RAWAT

MOR SINGH

REKHA DEVI

03.02.2003

23.08.2018

PARENT’S REQUEST

00045

004443

43

728

NAITIK SINGH RAWAT

HAYAT SINGH

SAMA DEVI

14.06.2012

28.03.2019

PARENT’S REQUEST

00045

004444

44

524

SAHIL SINGH

NARAYAN SINGH

BABITA DEVI

07.10.2007

28.03.2019

PARENT’S REQUEST

00045

004445

45

773

REYANSH CHAUHAN

SUNDARAM CHAUHAN

LALITA CHAUHAN

26.07.2011

29.03.2019

MOTHER’S TRANSFER

00045

004446

46

-

TC CANCELLED

00045

004447

47

649

DEEPIKA

HARISH CHANDRA RATURI

ASHA DEVI

03.02.2004

30.03.2019

PARENT’S REQUEST

00045

004448

48

255

ADESH

MAYA LAL

SONA DEVI

01.02.2003

30.03.2019

PARENT’S REQUEST

00045

004449

TC’s Issued (2019-20)

S.

NO.

ADM.

NO.

NAME OF STUDENT

FATHER’S NAME

MOTHER’S NAME

DATE OF BIRTH

DATE OF ISSUE OF TC

RESION OF ISSUE OF TC

BOOK NO.

TC NO.


49

354

RAHUL SAJWAN

BUDDHI SINGH

SUDRI DEVI

18.07.2004

03.04.2019

PARENT’S REQUEST

00045

004450

50

291

SUMIT SINGH

GANGA SINGH

RAJANI DEVI

01.01.2004

03.04.2019

PARENT’S REQUEST

00045

004451

51

436

VASUDEV

MAYARAM

DULARI DEVI

04.10.2006

03.04.2019

PARENT’S REQUEST

00045

004452


Mail Login

(c)2014-17 Kendriya Vidyalaya, Saurkhand, Tehri Garhwal, Uttarakhand-249165.
Website Designed & Developed By SOFTMAART CMS 2014